fredag 13 januari 2017

Minskad massbilism, bra för bilisterna - ett exempel

I frihamnen i Göteborg planeras bostäder för 15000 personer. Området planeras för få P-platser och med stora delar bilfria. Det betyder barnsäkerhet och barnmiljöerna kan bli bättre än de tryggaste radhusområdena vi har. Det planeras därmed helt naturligt för en stor mängd barnfamiljer och deras behov av förskola etc. En tredjedel barnfamiljer. Det blir också naturligt att en jättemajoritet av föräldrarna använder kollektivtrafik, cykel och gång till arbetet. 5000 personer i barnfamilj, 2000 föräldrar.

Tänk er då alternativet villamattor och radhusområden i Askim. 2000 extra bilar som ska trängas in till staden och kämpa om P-platser. Bilisterna i Askim har en så mycket bättre framtid om vi satsar på centrala projekt med låg P-norm och mycket bilfritt.

http://frihamnen.com/

söndag 13 november 2016

Vita arga män är en maktfaktor, men har de rätt?

Det finns många som gör analyser av valet av Trump. En del går väldigt långt i att hävda vi som motsätter oss hans värderingar är väldigt utan insikt.Har du fortfarande inte förstått? Då bör du läsa det här! Andra nöjer sig med att påpeka hur vi underskattat känslorna bland stora grupper som har hamnat mitt i stora strukturrationaliseringar och invandring.

Jag hävdar att vi behöver ha en ökad respekt för den makt som vita män har både här och i USA. Det behöver dock inte betyda att dessa har rätt?

1. Behovet av att lägga ned kolgruvor och minska massbilismen är fortfarande lika stort om vi inte ska drabbas av mycket obehagliga klimateffekter.

2. Isolationism har aldrig fungerat för att undvika strukturrationaliseringar och murar och stängda gränser minskar vår innovationskraft samt gör att omvärlden skaffar sig ett konkurrensövertag.

3. Ett samhälle som inte vill ta ett stort vårdnadsansvar bör inte tvinga en kvinna att vårda ett litet embryo med sin kropp. Det gäller i ännu högre grad för ett samhälle grundat på religionsfrihet, ett samhälle där ingen ska kunna tvinga sin moral på andra.

Det finns sanningar som fortlever även om medborgare samlar majoritet emot dem: Demker: Överallt tycks begreppet ”sanning” vara ifrågasatt


söndag 21 augusti 2016

Lite hastigheter centralt

Jag väljer ut några resor genom centrala Göteborg för att demonstrera vilka medelhastigheter spårvagnen drabbas av. De valda sträckningarna har hyfsad längd och slutpunkter som är intressanta även ur ett bytesperspektiv. Tider för den kortaste direktförbindelser används. Följande beräknade medelhastigheter.Här är faktaunderlag från Eniro och Reseplaneraren

fredag 1 juli 2016

Populismens demokratisyn

Innan Sovjetunionens fall så var det tydlig skillnad med två olika syn på demokrati. Den "demokratiska" tyska staten DDR hävdade att värderingar kring jämlikhet och likformiga möjligheter gav ett mer riktigt folkvälde än åsiktsfrihet etc. Det som förtydligades som den liberala demokratin med tryckfrihet, minoritetsskydd etc.fick efter detta brett genomslag och stöd även av socialdemokratiska partier och en del partier längre åt vänster. Socialismens betoning av värdegemenskap istället för fri debatt levde dock kvar som ett perspektiv på demokrati.

Nu dyker det dock upp en hel del populistiska partier och organisationer, de får allt större genomslag. Det blev ytterst intressant att upptäcka de förespråkar en ny syn på demokrati. Ingen har väl missat att populister är mycket aktiva när det gäller att debattera demokrati men färre har väl funderat på vad deras budskap är, så även jag tills alldeles nyligen. De betonar engagemanget hos en grupp, de talar om det folkliga och förtydligar ofta det med exempel på åsikter och värderingar hos en typgrupp. De tycker om web-paneler och omröstningar där de som är mest engagerade kan rösta fler gånger och där de ointresserade avstår från att tydliggöra sin åsikt. Det är en kampdemokrati där engagemang väger tyngre än den liberala demokratins sakdebatt. Den skiljer sig den socialistiska demokratisynen genom pragmatism inför hur den ser på in viss fråga men liknar sedan denna i att den uppmanar till uppslutning kring gemensamma värdering.

Tre olika perspektiv på demokrati: värderingar, argument och engagemang. Hur ska de balanseras?fredag 27 november 2015

Vilket parti blir först om att höja biståndsbudgeten?

Vår medmänsklighet provas rejält i dessa dagar när flyktingmängden blivit så stor att det inte fungerar att säga att någon annan betalar. Lite extra skatt på bankerna enligt vänsterpartistiskt recept så påverkas inte vanliga människor av att vi tar emot många flyktingar. Sådana recept avslöjas grundligt och skoningslöst.

Biståndsbudgeten används till allt från svältkatastrofer i Afrika till att ta emot flyktingar till Sverige på ett värdigt sätt. Det betyder att det är samma pengar som används för flickor som försöker fly från ett djupt rotat kvinnoförtryck i Afghanistan genom att gå i skolan eller som används till brunnsprojekt i Sudan för hindra flykt pga vattenbrist eller för att ta emot de som i sin flykt från krigen i Syrien lyckats ta sig hela vägen till Sverige. Det här är ingen argumentation för att vi inte ska vara generösa när det gäller att ta emot flyktingar som kommer hit. Duktiga ambitiösa människor som hamnar i ett flyktingläger utan framtidshopp de är både ett slöseri med möjligheter och en grogrund för våld och extremism. Det är en argumentation för att andra satsningar också är viktiga och att alla svenskar borde kunna visa att de är villiga att göra uppoffringar för en bättre värld.

Är inte vår medkänsla och våra stora ord bara floskler så borde en rejäl höjning av biståndsbudgeten vara mycket central för oss.

onsdag 28 oktober 2015

Vi ställer grupper mot varandraJag ser på Aktuellt där ett hälsovådligt och brandfarligt läger för tiggare rivs och företrädare för dem anser att kommunen borde tillhandahålla bostäder. Strax efter ett reportage om hur en skenande brist på flyktingbostäder gör att privata aktörer kan göra stora pengar. Bostäder är en trång resurs och dessa två gruppers behov står i tydlig motsättning mot varandra. Vi kan då lägga till en betydande oro bland hemlösa svenska medborgare om att de får mindre hjälp.

Göran Greider säger att "jag är allergisk mot att tala om volymer för det lägger skuldbördan på de som flyr" för att i nästa ögonblick säga att "ett rimligt mottagande ligger på 50 000 - 100 000". Det sista är ett rent uttalande om volym så han ger ett typiskt exempel på usel dubbeltydig retorik. Det är tydligen vem som talar om volym som spelar roll. Jag anser att Greider, socialdemokratisk chefredaktör demonstrerar hela den socialdemokratiska retoriken. Det gäller att täppa till munnen på de som kräver tydliga prioriteringar så att de kan genomföra sina prioriteringar i det fördolda. Precis som med skolan där kommunerna fick ta över nedskärningarna så att det inte skulle synas. Den här taktiken används inom vården, skolan, biståndet mfl områden.

Det kan vara intressant att studera biståndsbudgeten som har precis samma storlek år efter år men där man kan omdisponera pengarna mellan ett brett spektrum av grupper med olika behov. Vi har en svältkatastrof i afrika, flickor i Nepal lever förtryckta utan skola, flyktinglägren nära Syrien behöver mer pengar, många driver på om insatser i Rumänien för hjälp till romer på hemmaplan och kostnader för den ökade flyktingmängden och alla dessa behov ska tas från samma fasta summa pengar. Den socialdemokratiska regeringen har ett dolt sätt att prioritera riktigt hårt mellan svårt utsatta grupper.


måndag 19 oktober 2015

Höger "liberalism"

Tänk till och med apartheid kallade de liberalt de där mörkblå. De startade med någon slags frihet att använda sitt ägande och slutade i att det skulle vara liberalt att få förtrycka andra människor. Lustigt om det inte hade varit så hemskt.

Ägandefriheter är det första av deras utgångspunkter. De äger sin bil och kan riskera andras liv med den. De äger sina barn och har rätt att indoktrinera dem med underliga religiösa värdering etc. med hjälp av hemundervisning och speciella skolor.


Frihet att ta konsekvenserna är nästa. Vare sig det är att bära fram ett oönskat barn eller att dö av en överdos så lyfter dessa höger "liberaler" att det fanns ett fritt val till att börja med.

Friheten att få reaktionära bidrag är den avslutande. De vill behålla hemmafruar och förespråkar vårdnadsbidrag. De vill behålla godsägare och förespråkar kulturbidrag och skattelättnader.