lördag 29 juli 2017

Har socialdemokraterna ingen ödmjukhet?

Här har vi läckaget från Transportstyrelsen som är en dubbel kris av avsevärda proportioner.1. Ett säkerhetsmisstag inom IT som kan få gigantiska konsekvenser för Sverige och svenskar. Dessutom lever vi i tider där professionell hantering av outsourcing och integritetsfrågor är helt avgörande för att vi ska klara oss.2. Flera flagranta brott mot rättsprinciper både i första skedet och när generaldirektören ges en mycket lindrig bestraffning. Dessutom är det då viktigt att öppenhet och information kring detta är av hög klass.Istället för att visa ödmjukhet och tillmötesgående inför oppositionens berättigade oro och krav på information och kraftfulla åtgärder så visar statsministern upp stor ilska över att hans planer behöver ändras, att hans regering kritiseras. Det är ett sorgligt agerande. Det är dock inte nog med detta utan socialdemokratin börjar dunka ut ett budskap om lekstuga från oppositionen sida i syfte att tysta kritik. Detta blir rent farligt för demokratin och man kan undra varifrån detta förskräckliga övermod kommit.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-confidence-does-not-mean-arrogance.jpg

torsdag 27 juli 2017

Varför spridning av IT register blir allt känsligare

Frågan ställs om faran med spridning av IT register: https://storify.com/kentlundgren/informationsvagar-i-regeringskansliet-it-skandal-e. Det blir då viktigt att påpeka att den direkta användningen av registret bara är toppen av isberget. Det finns mängder av internetfunktioner som samlar all information som är möjlig om oss medborgare. Målet är att skräddarsy information till oss, vi har ju redan märkt det när det gäller reklam, men Trump kampanjen demonstrerade styrkan politiskt i detta. När tillräckligt stora datamängder blir tillgängliga så kan det tas en nivå ytterligare så att vi verkligen hamnar i en filterbubbla.

Vad som blivit mer obehagligt närvarande det senaste är en filterbubbla som inte är för vad vi ser utan vad andra ser om oss. Med lite lagom info om vårt trafikbeteende kan det börja vävas fascinerande historier om oss alla. Transportstyrelsens haveri kan visa sig många gånger värre än det vi inser nu. Det finns mycket mer kvar av isberget.


https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_registration_plates_of_India#/media/File:KA_19_EQ_1316.jpg
fredag 13 januari 2017

Minskad massbilism, bra för bilisterna - ett exempel

I frihamnen i Göteborg planeras bostäder för 15000 personer. Området planeras för få P-platser och med stora delar bilfria. Det betyder barnsäkerhet och barnmiljöerna kan bli bättre än de tryggaste radhusområdena vi har. Det planeras därmed helt naturligt för en stor mängd barnfamiljer och deras behov av förskola etc. En tredjedel barnfamiljer. Det blir också naturligt att en jättemajoritet av föräldrarna använder kollektivtrafik, cykel och gång till arbetet. 5000 personer i barnfamilj, 2000 föräldrar.

Tänk er då alternativet villamattor och radhusområden i Askim. 2000 extra bilar som ska trängas in till staden och kämpa om P-platser. Bilisterna i Askim har en så mycket bättre framtid om vi satsar på centrala projekt med låg P-norm och mycket bilfritt.

http://frihamnen.com/

söndag 13 november 2016

Vita arga män är en maktfaktor, men har de rätt?

Det finns många som gör analyser av valet av Trump. En del går väldigt långt i att hävda vi som motsätter oss hans värderingar är väldigt utan insikt.Har du fortfarande inte förstått? Då bör du läsa det här! Andra nöjer sig med att påpeka hur vi underskattat känslorna bland stora grupper som har hamnat mitt i stora strukturrationaliseringar och invandring.

Jag hävdar att vi behöver ha en ökad respekt för den makt som vita män har både här och i USA. Det behöver dock inte betyda att dessa har rätt?

1. Behovet av att lägga ned kolgruvor och minska massbilismen är fortfarande lika stort om vi inte ska drabbas av mycket obehagliga klimateffekter.

2. Isolationism har aldrig fungerat för att undvika strukturrationaliseringar och murar och stängda gränser minskar vår innovationskraft samt gör att omvärlden skaffar sig ett konkurrensövertag.

3. Ett samhälle som inte vill ta ett stort vårdnadsansvar bör inte tvinga en kvinna att vårda ett litet embryo med sin kropp. Det gäller i ännu högre grad för ett samhälle grundat på religionsfrihet, ett samhälle där ingen ska kunna tvinga sin moral på andra.

Det finns sanningar som fortlever även om medborgare samlar majoritet emot dem: Demker: Överallt tycks begreppet ”sanning” vara ifrågasatt


söndag 21 augusti 2016

Lite hastigheter centralt

Jag väljer ut några resor genom centrala Göteborg för att demonstrera vilka medelhastigheter spårvagnen drabbas av. De valda sträckningarna har hyfsad längd och slutpunkter som är intressanta även ur ett bytesperspektiv. Tider för den kortaste direktförbindelser används. Följande beräknade medelhastigheter.Här är faktaunderlag från Eniro och Reseplaneraren

fredag 1 juli 2016

Populismens demokratisyn

Innan Sovjetunionens fall så var det tydlig skillnad med två olika syn på demokrati. Den "demokratiska" tyska staten DDR hävdade att värderingar kring jämlikhet och likformiga möjligheter gav ett mer riktigt folkvälde än åsiktsfrihet etc. Det som förtydligades som den liberala demokratin med tryckfrihet, minoritetsskydd etc.fick efter detta brett genomslag och stöd även av socialdemokratiska partier och en del partier längre åt vänster. Socialismens betoning av värdegemenskap istället för fri debatt levde dock kvar som ett perspektiv på demokrati.

Nu dyker det dock upp en hel del populistiska partier och organisationer, de får allt större genomslag. Det blev ytterst intressant att upptäcka de förespråkar en ny syn på demokrati. Ingen har väl missat att populister är mycket aktiva när det gäller att debattera demokrati men färre har väl funderat på vad deras budskap är, så även jag tills alldeles nyligen. De betonar engagemanget hos en grupp, de talar om det folkliga och förtydligar ofta det med exempel på åsikter och värderingar hos en typgrupp. De tycker om web-paneler och omröstningar där de som är mest engagerade kan rösta fler gånger och där de ointresserade avstår från att tydliggöra sin åsikt. Det är en kampdemokrati där engagemang väger tyngre än den liberala demokratins sakdebatt. Den skiljer sig den socialistiska demokratisynen genom pragmatism inför hur den ser på in viss fråga men liknar sedan denna i att den uppmanar till uppslutning kring gemensamma värdering.

Tre olika perspektiv på demokrati: värderingar, argument och engagemang. Hur ska de balanseras?fredag 27 november 2015

Vilket parti blir först om att höja biståndsbudgeten?

Vår medmänsklighet provas rejält i dessa dagar när flyktingmängden blivit så stor att det inte fungerar att säga att någon annan betalar. Lite extra skatt på bankerna enligt vänsterpartistiskt recept så påverkas inte vanliga människor av att vi tar emot många flyktingar. Sådana recept avslöjas grundligt och skoningslöst.

Biståndsbudgeten används till allt från svältkatastrofer i Afrika till att ta emot flyktingar till Sverige på ett värdigt sätt. Det betyder att det är samma pengar som används för flickor som försöker fly från ett djupt rotat kvinnoförtryck i Afghanistan genom att gå i skolan eller som används till brunnsprojekt i Sudan för hindra flykt pga vattenbrist eller för att ta emot de som i sin flykt från krigen i Syrien lyckats ta sig hela vägen till Sverige. Det här är ingen argumentation för att vi inte ska vara generösa när det gäller att ta emot flyktingar som kommer hit. Duktiga ambitiösa människor som hamnar i ett flyktingläger utan framtidshopp de är både ett slöseri med möjligheter och en grogrund för våld och extremism. Det är en argumentation för att andra satsningar också är viktiga och att alla svenskar borde kunna visa att de är villiga att göra uppoffringar för en bättre värld.

Är inte vår medkänsla och våra stora ord bara floskler så borde en rejäl höjning av biståndsbudgeten vara mycket central för oss.